Tu znajdziesz informacje

Menu

Przedstawiono mi zarzuty

Twoja sytuacja zmieniła się. Od chwili postawienia zarzutów postępowanie toczy się przeciwko Tobie i w sprawie o konkretne przestępstwo.

Zobacz co powinieneś wiedzieć:

Nie musisz dowodzić swojej niewinności ani dostarczać dowodów na swoją niekorzyść. Dodatkowo w trakcie przesłuchania po postawieniu zarzutów masz:

 • prawo do składania wyjaśnień - możesz przedstawić wszystkie okoliczności i informacje oraz odpowiadać na pytania
 • prawo do milczenia - w wielu przypadkach skorzystanie z prawa do odmowy składania wyjaśnień albo odpowiedzi na pytania jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ często osoby podejrzane mają problem z właściwą oceną sytuacji i wtedy przydaje się profesjonalna pomoc prawnika
 • prawo ustanowić obrońcę - może to być obrońca z wyboru albo z urzędu, jeżeli nie stać Cię na jego opłacenie
 • prawo żądać przesłuchania z udziałem ustanowionego obrońcy i uzależnić składanie wyjaśnień od jego obecności
 • prawo wnioskować o końcowe zaznajomienie z materiałami postępowania przed sporządzeniem aktu oskarżenia – złóż taki wniosek, aby mieć lepszą orientację, jakie dowody prokuratura zamierza przedstawić w sądzie.

Jako podejrzany masz też pewne obowiązki, dlatego też musisz:

 • poddać się oględzinom zewnętrznym ciała i innym badaniom nienaruszającym integralności ciała
 • pozwolić na pobranie odcisków palców, fotografowanie oraz okazywanie w celach rozpoznawczych innym osobom
 • pozwolić na pobranie krwi, włosów, śluzówki z policzków i innych wydzielin organizmu
 • stawić się na każde wezwanie w toku postępowania
 • informować Policję albo prokuraturę o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu trwającej dłużej niż 7 dni.

Na tym etapie postępowania możesz spotkać się z zachowaniami, na które trzeba uważać. Pamiętaj o tym, że:

 • to sąd, a nie funkcjonariusz policji decyduje o wymiarze kary - czasami policjanci nakłaniają zatrzymanego do przyznania się do popełnienia przestępstwa w zamian za obietnicę niższego wymiaru kary. To nie jest prawda
 • to sąd albo prokurator, a nie funkcjonariusz policji decyduje o zwolnieniu Cię do domu - może zdarzyć się, że policjanci będą nakłaniać Cię do przyznania się do popełnienia przestępstwa w zamian za obietnicę szybkiego zwolnienia. To nie jest prawda.
 • wszystko, co mówisz, może być wykorzystane na dalszym etapie postępowania prowadzonego przeciwko Tobie, nawet jeśli prowadzona rozmowa sprawiała wrażenie nieformalnej. Wprawdzie nie wszystkie informacje mogą stanowić dowody bezpośrednio świadczące przeciw Tobie, ale wszystkie mogą pomóc organom ścigania w ustaleniu okoliczności, które Cię obciążą.
 • jeśli po przedstawieniu zarzutów przyznałeś się do popełnienia przestępstwa i złożyłeś wniosek o skazanie bez przeprowadzania rozprawy  i wymierzenie Ci uzgodnionej kary, skontaktuj się z adwokatem - możliwe, że Twoja sprawa zakończy się inaczej, w tym nawet uniewinnieniem.

Pamiętaj!

To sąd, a nie funkcjonariusz policji decyduje o zwolnieniu Cię do domu i wymiarze kary – czasami policjanci nakłaniają zatrzymanego do przyznania się do popełnienia przestępstwa w zamian za obietnicę szybkiego zwolnienia albo niższego wymiaru kary. To nie jest prawda.

Pamiętaj!

Za niewykonywanie ciążących na podejrzanym obowiązków prawo przewiduje sankcje! Przykładowo, jeżeli nie stawisz się na wezwanie prokuratury lub Policji, możesz zostać zatrzymany i przymusowo do niej doprowadzony. Warto więc wykonywać obowiązki procesowe. Uchronisz się w ten sposób od dodatkowych uciążliwości.

Pamiętaj!

Nie mów niczego zatrzymującym Cię lub przesłuchującym funkcjonariuszom nieformalnie czy poza protokołem. Wszystkie podawane przez Ciebie informacje mogą prowadzić do pogorszenia Twojej sytuacji procesowej. Zawsze sprawdzaj, czy to, co powiedziałeś, zostało dokładnie zaprotokołowane. Masz prawo żądać poprawek czy uzupełnień w protokole.