Tu znajdziesz informacje

Menu
Regulamin

Nasze zasady są przejrzyste

§ 1

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają:
 2. Adwokat – adw. Jerzy Chojka, prowadzący kancelarię adwokacką we Wrocławiu przy pl. Muzealnym 6/1, NIP 618-189-77-63,
 3. Klient – osoba fizyczna korzystająca z serwisu www.przestepstwaseksualne.pl, nawiązująca za pośrednictwem formularza kontaktowego kontakt z Adwokatem,
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin,
 5. Tajemnica Adwokacka – tajemnica, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku prawo o adwokaturze,
 6. Wiadomość – wiadomość przesłana Adwokatowi przez Klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego serwisu www.przestepstwaseksualne.pl.

 

§ 2

 1. Serwis www.przestepstwaseksualne.pl umożliwia nawiązanie kontaktu z Adwokatem przez Klienta poprzez skorzystanie z odpowiedniego formularza kontaktowego.
 2. Przesłanie Wiadomości poprzez formularz kontaktowy wymaga podania imienia i nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail przez Klienta. Przesyłając Wiadomość Klient składa jednocześnie oświadczenie, że dane zawarte w formularzu kontaktowym są zgodne ze stanem faktycznym.
 3. Swoje dane, jak również wszelkie inne informacje Klient przekazuje Adwokatowi dobrowolnie i wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu nawiązania kontaktu z Adwokatem i przedstawienia oferty usługi prawnej. 
 4. Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo wglądu do swoich danych i ich zmiany, jak również żądania ich usunięcia.
 5. Administratorem podanych danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych jest Adwokat.
 6. Przekazane przez Klienta dane nie będą bez jego wyraźnej zgody w żadnej formie udostępniane innym podmiotom.

 

§ 3

 1. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, przekazane Adwokatowi przez Klienta objęte są Tajemnicą Adwokacką. Adwokat zobowiązuje się zachować w tajemnicy oraz zabezpieczyć przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystko, o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Tajemnicą objęte są wszystkie wiadomości i dokumenty dotyczące sprawy uzyskane od klienta oraz innych osób, niezależnie od tego gdzie się znajdują.
 2. Przesłanie Wiadomości jest bezpłatne.
 3. Przesłanie Wiadomości, jak również przesłanie zwrotnej wiadomości przez Adwokata nie rodzi zobowiązań po żadnej ze stron.

 

§ 4

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Adwokat zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.