Tu znajdziesz informacje

Menu

Jestem pokrzywdzony

Jesteśmy adwokatami i zajmujemy się przestępstwami seksualnymi.

Zobacz, jak możemy Tobie pomóc.

 

W zależności od tego czy podejmowałeś już jakieś kroki, możesz teraz:

 • przygotować i zebrać dowody — mogą to być m.in. zeznania świadków, raport lekarski czy zapis z monitoringu
 • ustanowić pełnomocnika
 • złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa – osobiście lub przez pełnomocnika; w sprawach o przestępstwa seksualne możesz je ograniczyć tylko do najbardziej istotnych faktów i dowodów
 • składać wnioski dowodowe w toku postępowania przygotowawczego, prowadzonego przez Policję lub prokuratora, oraz uczestniczyć w jego czynnościach
 • działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego – obok prokuratora – przed sądem. Aby skorzystać z tego uprawnienia, musisz złożyć odpowiednie oświadczenie najpóźniej na początku pierwszej rozprawy (przed rozpoczęciem przewodu sądowego). Możesz je złożyć na piśmie już w czasie postępowania przygotowawczego
 • wnieść prywatny akt oskarżenia, jeśli prokurator dwukrotnie odmówił wszczęcia postępowania z urzędu lub je umorzył. Masz na to miesiąc od doręczenia Ci zawiadomienia o postanowieniu
 • PAMIĘTAJ! Akt oskarżenia musi zostać przygotowany i podpisany przez adwokata. Musisz się do niego zgłosić odpowiednio szybko, by zdążył przygotować akt oskarżenia przed upływem terminu
 • jeśli nie stać cię na pełnomocnika z wyboru, możesz złożyć do prokuratora (na etapie postępowania przygotowawczego) lub do sądu (podczas postępowania sądowego) wniosek o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu.

Jeżeli zgłosiłeś popełnienie przestępstwa, jako pokrzywdzony masz również obowiązki:

 • prowadzący postępowanie wezwie Cię na przesłuchanie w charakterze świadka. Jeżeli chcesz, by sprawca został ukarany, musisz złożyć zeznania. W sprawach o przestępstwa seksualne przewidziano jednak szereg rozwiązań, które Ci to ułatwią:
  • twoje przesłuchanie odbędzie się od razu przed sądem, zamiast przed prokuratorem. Mogą w nim wziąć udział prokurator, obrońca oraz Twój pełnomocnik, ale nie oskarżony.
  • zasadniczo nie będzie konieczności ponownego przesłuchania, a na rozprawie głównej zostanie tylko odtworzone nagranie z Twojego przesłuchania.
  • jeśli jednak zajdzie konieczność ponownego przesłuchania, możesz złożyć wniosek o przesłuchanie Cię na odległość, przy użyciu wideokonferencji, jeżeli obawiasz się, że bezpośrednia styczność z oskarżonym mogłaby utrudnić Ci składanie zeznań lub źle wpłynąć na Twój stan psychiczny.
 • jeżeli karalność czynu zależy od stanu Twojego zdrowia (np. doznanych obrażeń), nie możesz uchylić się od przeprowadzenia oględzin lub badań. Nie dotyczy to jednak dokonywania zabiegów chirurgicznych ani obserwacji w zakładzie leczniczym.

Organizacje dla poszkodowanych

 

W Polsce działa wiele organizacji oferujących pomoc osobom, które padły ofiarą przestępstwa seksualnego. Korzystając z doświadczenia ich pracowników i wolontariuszy, możesz liczyć m.in. na:

 • wsparcie w sferze emocjonalnej
 • doradztwo dotyczące radzenia sobie i funkcjonowania w społeczeństwie
 • pomoc w radzeniu sobie z traumą.

 

Psycholog i seksuolog

 

Doświadczony psycholog lub seksuolog może Ci pomóc w uporaniu się z trudnymi doświadczeniami. Niezależnie od dokładnych okoliczności popełnienia przestępstwa możesz liczyć na jego wsparcie, zrozumienie i troskliwą opiekę.


W skład naszego zespołu wchodzi seksuolog i psycholog z wieloletnim doświadczeniem we współpracy z ofiarami przestępstw seksualnych. Zwracając się do nas, możesz liczyć na jego wsparcie.

 

Adwokat

 

Doświadczony adwokat dopilnuje, by Twoja sprawa była prowadzona zgodnie z przepisami prawa, rzetelnie i sprawnie. Jego umiejętności i zaangażowanie zapewnią poszanowanie Twoich praw i prywatności w postępowaniu karnym, a nadto gwarantują prawidłowy przebieg procesu.

 

Jeśli szukasz prawnika, który podejmie się reprezentacji Twoich interesów w sprawie dotyczącej pedofilii, gwałtu czy molestowania, powinieneś ograniczyć poszukiwania do adwokatów. W tej chwili mają oni największe doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych, również w charakterze pełnomocników osób pokrzywdzonych.


Adwokata specjalizującego się w prowadzeniu spraw dotyczących przestępstw seksualnych możesz poszukać w swoim mieście. Jeśli nie wiesz, gdzie szukać, możesz skontaktować się z twórcą tego serwisu.

 

Policja i prokuratura

 

Policja i prokuratura może pomóc Ci w szczególności na wstępnym etapie sprawy. To właśnie wtedy zbierane są dowody i informacje, które mogą usprawnić przebieg postępowania i ułatwić ustalenie oraz zatrzymanie sprawcy.

 

Możesz pomóc organom ścigania, przekazując im następujące informacje:

 • dokładny opis zdarzenia
 • tło całej sprawy, zwłaszcza jeśli był to długotrwały proces, np. mobbing w pracy albo molestowanie
 • szczegóły dotyczące znajomości z osobą, którą wskazujesz jako sprawcę
 • dowody (nagrania, fotografie, zeznania świadków, rejestracje rozmów, kontaktów przez Internet, billingi telefoniczne), które mogą świadczyć o popełnieniu przestępstwa.

 

Na pewno warto współpracować z Policją i prokuraturą.

Pamiętaj!

Prawo chroni ofiary przestępstw. Jeśli obawiasz się użycia przemocy lub groźby wobec Ciebie lub Twojej osoby najbliższej, możesz zastrzec swój adres do wyłącznej wiadomości sądu lub prokuratora. Wszelkie pisma będą Ci wówczas doręczane w miejscu pracy lub na inny wskazany przez Ciebie adres.

Pamiętaj!

Tylko Twoje zeznania mogą doprowadzić do wyjaśnienia sprawy. Jeżeli nie chcesz lub nie możesz zeznawać samodzielnie, zwróć się o pomoc do adwokata, który pomoże Ci w trakcie przesłuchania.

Pamiętaj!

Jeśli jesteś ofiarą przestępstwa na tle seksualnym, nie pozwól, aby jego sprawca pozostał bezkarny. Zgłoś sprawę Policji lub prokuraturze. Jeżeli nie czujesz się na siłach, aby działać samodzielnie, możesz liczyć na naszą pomoc.